T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İİBF Ekonometri Bölümü

Misyon ve Vizyon

19/11/2014 14:30:24 - 19/11/2014 14:30:24 - 2565 Okunma

Misyon ve Vizyon;

 

Bölümümüz, gelişen dünya ve ülke koşullarına göre mikro ve makro ekonomi alanında gerçekleşen gelişmeleri yakından takip eden, ekonomik verilerin analizinde ve yorumlanmasında ihtiyaç duyulan istatistiksel ve ekonometrik teknikleri kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi misyon olarak edinmiştir.

Kamu ve özel sektörün günden güne gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek araştırma, analiz ve problem çözme yeteneği olan, ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırmaları anlaşılır biçimde sunabilen öğrenciler yetiştirmektir.  Kısacası, bölümümüz programının hedefi, dinamik ve genç kadrosuyla birlikte ekonometrik analizin yanı sıra makro ve mikro ekonomi, yöneylem araştırması, ileri istatistik ve bilgi teknolojileri konularında da uzmanlar yetiştirmektir.

Ekonometri Bölümü olarak, akademik kadromuzla birlikte, çalışkan ve iyi ekonometristler yetiştirmekle birlikte, insan hakları ve evrensel yaşam ilkeleri doğrultusunda,  öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, sosyal bilinci yüksek, ülkelerine ve dünyaya faydalı bireyler olabilmesi vizyonumuzu ortaya koymaktadır.

 

İş Olanakları

 

Ekonometrik Lisans Programını tamamlayan kişi, İktisadi ve idari bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olur. Makro, mikro ve sektör bazında ekonomik verileri toplayabilen, işleyen, analiz eden ve yorumlayabilen bir kişi olarak mezun olur. Ekonometri alanı ile ilgili yazılı ve sözlü anlatımlarda Türkçeyi doğru ve uygun bir biçimde kullanır. Ekonometri, istatistik ve yöneylem alanları ile ilgili bilişim teknolojilerini kullanabilir. Problemleri ortaya koyabilir, olaylar karşısında çok yönlü düşünür ve yorumlar, sorunların çözümünde esnek düşünebilir ve analitik düşünebilme becerisi göstererek risk alır ve hızlı karar verir. Üniversitelerin ekonometri bölümlerinden mezun olanlarına Ekonometrist unvanı verilir.

Ekonometri mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Diğer bölümlerden daha yoğun olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşlarında; ayrıca sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedirler. KPSS-3 puan türündeki kamu kadrolarında da (B-tipi kadrolarda) çalışabilmektedirler. Ayrıca ekonometri mezunları, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

misyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.