T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İİBF Ekonometri Bölümü

Tarihçe

05/09/2014 13:00:46 - 05/09/2014 13:00:46 - 1719 Okunma

Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversite bugün 4 Fakültesi, 1 Sağlık Yüksekokulu, 7 Meslek  Yüksekokulu ve faaliyete geçme çalışmaları sürdürülen 2 Enstitü ile üstlenmiş olduğu görev ve sorumluluklar ile kamu hizmeti yerine getirmek üzere özveri ile çalışmaktadır. Tüm fakülte ve diğer öğretim birimlerinin kuruluşlarının önümüzdeki yıllar içinde tamamlanması beklenmektedir. Üniversitemize bağlı olarak il merkezinde 

  • Teknik Eğitim Fakültesi, 
  • Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi,
  • Fen–Edebiyat Fakültesi 
  • Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi;  olmak üzere 4 fakülte mevcuttur.

      Teknik Eğitim Fakültesi, üniversitemiz kurulduğunda Trakya Üniversitesi‟nden devralmış olduğumuz fakültemizdir. Diğer üç fakültemiz üniversitemiz kurulduktan sonra açılmış olup -Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi dışındaki iki fakültemiz- 2009-2010 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.İl merkezinde bulunan Lisans Eğitimi veren Sağlık Yüksekokulu ile Önlisans eğitimi veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Babaeski  Ilçesi‟nde bulunan Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Ilçesinde bulunan Lüleburgaz Meslek  Yüksekokulu, Pınarhisar İlçesi‟nde bulunan Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ve Vize Ilçesi‟nde bulunan Vize  Meslek Yüksekokulu eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir. Belirtilen fakülte ve meslek yüksekokullarında toplam 10000 öğrenci eğitim görmektedir.

tarihçe

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.