T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İİBF Ekonometri Bölümü

Bölümüm Başkanının Mesajı

05/09/2014 12:07:06 - 20/11/2014 12:07:06 - 6092 Okunma

Ekonometri, sözlük anlamı olarak ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağlantılar kurarak teorik çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem, kelime anlamı olarak iktisadi ölçüm demektir. Ekonometrist, iktisadi olguları açıklamaya yönelik olarak istatistiksel ve kantitatif tekniklerin geliştirilmesi ve uygulaması ile ilgilenen kişidir.

Başlangıçta iktisat biliminin bir alt disiplini olarak algılanan ekonometri, iktisat, istatistik ve matematik alanlarının bir birleşeni olarak değerlendirilen ekonometri, ekonometrik teorideki hızlı gelişime paralel olarak iktisat biliminden bağımsız bir bilim dalı olarak görülmektedir.

Ekonometri bölümünün temel amacı, nicel analiz teknikleri kullanarak varolan ekonomik sorunları analiz etme ve çözümleme yeteneğine sahip olan ekonometristler yetiştirmektir. Ekonometrist, iktisat biliminin mühendisi olarak tanımlanabilir. Ekonometri bölümü öğrencilerinin özellikle sayısal düşünme yeteneği yeterli olmalı ve sayısal yöntemlere meraklı, sayılarla ve bilgisayarla uğraşmayı seven disiplinli ve çalışmaya alışkın bireyler olmaları gerekmektedir.

Bilginin  çoğaldığı ve biriktiği çağımızda bilimsel bütünlüğe ulaşmak için, öğretim üyelerinin huzurlu bir ortamda çalıştığı bölümümüze siz geleceğin ekonometristlerini davet eder, hep birlikte uyum içinde eğitim ve öğretimi sürdürmeyi temenni ederim.

 

 

Sağlık, huzur ve başarı dileklerimle…

Ekonometri Bölüm Başkanı

 

 

 

 

mesaj

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.